Projekt GO 50 GO

Projekt GO 50 GO vznikl spontánně v personální Agentuře Fala. Hybným motorem byla a je její majitelka paní Lada Vávrová. V této agentuře se díky dobrovolnickému poradenství setkávali a hledali pomoc odmítaní padesátníci i šedesátníci. Tito lidé aktivně hledali zaměstnání a jejich žádosti a zaslaná CV zůstávaly často bez jakékoliv odpovědi či reakce. Nedostali se většinou ani k ústnímu pohovoru, kde by mohli prokázat své kvality – odbornost, zralost, loajálnost i dostatečnou vitalitu. Když se pídili po důvodech odmítání, dočkali se často jenom vágních odůvodnění, proč nemohou pozici, na kterou se hlásí, zastávat. Podstatou odmítnutí bylo vždy v pozadí slovo „stará, starý“.

Část z této skupiny odmítaných kandidátů se začala pravidelně scházet a vymýšlet podněty, jak tuto nepříznivou situaci alespoň trochu změnit a posunout. Vznikl projekt GO 50 GO.

Prvním krokem projektu byla úspěšná realizace Konference GO 50 GO, která se konala 30. 10. 2014 v Podolské vodárně, Podolská 15, Praha 4, pod záštitou paní ministryně MPSV Michaely Marksové-Tominové.
 
Na konferenci byl oficiálně založen Klub GO 50 GO a vyhlášen první termín klubového setkání na pondělí 1.12. 2014. Hostitelem prosincového Klubu je Česká spořitelna, budova v Rytířské ulici 29, Praha 1.
 
 
Pod hlavičkou projektu bude nadále pokračovat dobrovolnické personální poradenství, nastartují se vzdělávací workshopy a klubová setkávání  pro uchazeče o práci nad padesát let společně s manažery a zaměstnanci firem zapojených do projektu GO 50 GO.
 
Cílem projektu je otevření diskuse na téma "Proč u nás padesátníci velmi obtížně shánějí nové zaměstnání“. Chceme začít mluvit o předsudcích vůči této věkové kategorii. O výhodách smíšených týmů, o kvalitách zralejších a zkušenějších zaměstnanců. Zároveň však ukázat padesátníkům, proč je někdy pro personalisty a manažery obtížné zaměstnávat lidi nad padesát let.
 
Chceme sblížit obě skupiny a pomoci jim nalézt společnou řeč. Antagonismy škodí celé společnosti. Jak už název projektu naznačuje, vztah k práci a k životu mají padesátníci a šedesátníci stále aktivní. Říkají dost, chtějí jít dál bez ohledu na věk, učit se nové věci, předávat svoje zkušenosti.
 

Pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Dopis: Záštita MPSV