Lidé GO 50 GO

Tým projektu GO 50 GO

Mgr. Táňa Pikartová

Fotografie: Mgr. Táňa Pikartová

Jsem novinářka, absolventka Fakulty sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze. Žiji v Praze a mojí životní praxí jsou média. Mám zkušenosti rozhlasové redaktorky a moderátorky, šéfredaktorky společenských printových i internetových magazínů, také PR a mediálního marketingu, např. z projektu Encyklopedie UNESCO, který mapuje české i světové památky. Pro potěšení svoje i potenciálních čtenářů jsem napsala tři knížky. Sloupky z Brd jsem psala pro Příbramský deník o místech, která mi byla domovem, a vydala je v knížce Toulavé boty. Spolu s MUDr. Miroslavem Plzákem jsem napsala knížku Muže ani květinou. V povídkách z partnerského života s originálním doktorovým komentářem jsem se snažila říct, že je fakt hloupost kazit si život malichernostmi. Knížka Skočte si s prsama je s trochou humoru i slz výpovědí očitého svědka o tom, kterak přežít rakovinu prsu. Na projektu GO 50 GO spolupracuji jako PR manažerka s chutí a ráda. Dává mi nové možnosti propagovat něco tak normálního, jako je práce pro lidi padesát či šedesát plus. 

Ing. Lada Vávrová

Fotografie: Ing. Lada Vávrová

Šestnáct let ve vedení české personální agentury, Agentura Fala s.r.o., mi přineslo řadu zkušeností s budováním týmu a péčí o vlastní zaměstnance. Po celou dobu jsem v neustálém kontaktu s českým personálním trhem, s uchazeči o zaměstnání, s personalisty. Koučovací výcvik a vlastní koučování mi dalo zážitky z práce na sobě, ukázalo nutnost směrování vlastního života a pozitivní dopady změn. Vrátilo mi důležitou víru v dobré konce.

Rozhodla jsem se něco změnit ve vnímání skupiny uchazečů 50+. Začala jsem této věkové skupině dobrovolnicky pomáhat v rámci Agentury Fala s.r.o. formou personálního poradenství zdarma. Tato moje aktivita iniciovala spontánní vznik skupiny dobrovolníků projektu GO 50 GO, kterým chceme ukázat zaměstnavatelům současné padesátníky jako zkušené, znalé, stabilní a loajální zaměstnance a padesátníkům ukázat možné cesty k zaměstnání.

Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA

Fotografie: Arnošt Štěpánek

Většinu svého profesního života jsem se věnoval vydělávání peněz a to jako zaměstnanec nadnárodních společností, jako konzultant nebo jako investor a spolumajitel několika malých firem. Občas jsem udělal nějaký “dobrý skutek” a udělal přednášku pro studenty na univerzitě nebo nějaký projekt bez nároku na odměnu, ale na nějaký dlouhodobý dobrovolnický projekt jsem si nebyl ochoten udělat čas. Až s projektem GO 50 GO přišla změna. Když mi moje dávná kamarádka Lada Vávrová povídala o tom, že chce pomáhat padesátníkům obstát na trhu práce a že to chce dělat dobrovolnicky bez nesmyslných evropských dotací, myslel jsem si, že se zbláznila, a přesvědčoval jsem ji, že to nemá žádný smysl. Netrvalo to ani 2 měsíce a tým padesátníků, který dala dohromady na přípravu konferenc, mne nejen přesvědčil o opaku, ale přinutil mě i změnit pohled na lidi po padesátce. Jako mentor a poradce přináším projektu nové nápady a podporuji tým v hledání nových řešení a přístupů.

Ing. Jiří Janda

Fotografie: Jiří Janda

(Ne)zaměstnávání lidí 50+ vnímám jako problém, který v současnosti není v naší společnosti řešen. Věřím, že projekt GO 50 GO přispěje k jeho řešení. Nechci, aby moje děti, pokud by přišli v 50 letech o práci, měli perspektivu 15 i více let čekání bez příjmů na důchod.

V projektu se podílím na správě webu, lektoruji kurzy Excelu, pomáhám všem, kteří potřebují pomoc či mají mezery v IT.

Ing. Jana Svěráková

Fotografie: Ing. Jana Svěráková

Do projektu mě přivedla má kamarádka, za což jsem jí vděčná, a vážím si toho. Není mi sice ještě 50, ale jsem ve stejné situaci jako ti, pro které chci něco udělat. Pro ty, kteří potřebují pomoci, poradit a ne jenom slovem, ale i činem. Vážím si všech lidí, kteří projektu pomáhají a vkládají energii do řešení problému, který se pomalu vleče touto společností. Pro projekt v případě potřeby řeším administrativní úkoly a to, co je aktuálně potřebné. Přeji nám všem hodně sil, radosti a klientům nalézat řešení v jejich nelehké situaci.

Ing. Jaroslav Nahodil, ACC

Fotografie: Jaroslav Nahodil

Mnoho let jsem byl ředitelem malé firmy poskytující software a následně pak konzultantem a lektorem v SW firmě s celosvětovou působností. V současné době se plně věnuji práci s lidmi jako kouč a lektor měkkých dovedností.

Při mé práci jsem se začal stále častěji setkávat s otázkami souvisejícími s věkem. Protože patřím do kategorie 55+, začal jsem se intenzivněji zajímat především o postavení mé věkové kategorie jak ve firmách, tak i obecně na trhu práce. Současně s tím se v mém okolí postupně objevovali lidé s podobným zaměřením. Odtud byl už jenom krůček k tomu, abych se seznámil s Ladou Vávrovou a jejím projektem GO 50 GO.

V říjnu 2014 jsem se zúčastnil konference GO 50 GO v Podolské vodárně v Praze a také následujících dvou pražských setkání Klubu GO 50 GO. Projekt se mi jeví jako velmi smysluplný a proto jsem nabídl paní Vávrové, že ji pomohu rozšířit její aktivity i na Moravu.

 

Osobnosti

Pomáhají nám

Ing. Vendula Klučková, místopředsedkyně představenstva, Pioneer Investment

Paní Klučková působí v představenstvu společnosti od 28.1.2004. Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Působila ve společnosti ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. Ve společnosti odpovídá za oblast vedení účetnictví fondů, vypořádání obchodů a administraci obhospodařovaných fondů, počítačovou podporu, risk management a vnitřní provoz společnosti. 
 
 

Ing. Zdeněk Němec, HR Architect LMC

Vysokoškolského vzdělání dosáhl na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřením na ekonomii a management lidských zdrojů a na České zemědělské univerzitě v Praze se zaměřením na ekonomii a veřejnou správu.
V rámci pracovního působení ve společnosti Nestlé Česko, s.r.o. (2000 - 2007) působil v personálním oddělení postupně na pozicích se zaměřením na management odměňování a zaměstnaneckých výhod, trenérskou činnost, business analýzu při implementaci SAP HR modulů, vedení Oddělení náboru a adaptace. Ve společnosti LMC pracuje od července 2007, nyní na pozici HR Architect v konzultačním oddělení. Je zodpovědný jak za vývoj konzultačních služeb, tak za jejich následnou realizaci. Zaměřuje se zejména na vyhodnocování náboru, benchmarking a sledování situace na pracovním trhu včetně tématiky AGE Management.
 

Ing. Petr Rydl, Chief Executive Officer, Konektor a.s.

V reklamě pracuje od roku 1995 ve funkcích Managing Director, New Businness Director a Account Director. Prošel agenturami Leo Burnett, iLeo a Euro RSCG. Jako Managing Director pět let vedl agenturu Saatchi & Saatchi Praha. Podílel se na českých i mezinárodních reklamních kampaních prakticky ve všech oborech, od zboží rychlé spotřeby, přes finančnictví až po telekomunikace či automobily.
 

Mgr. Helena Horálková

Absolventka Filozofické fakulty UK, katedra andragogiky a personálního řízení.
Autorka „Projektu EVA®“ zaměřený na adaptaci, chování a komunikaci žen v zaměstnání po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
Odborná konzultantka v HR - realizace Assessment/Development center, poradenství v personalistice a při výběru povolání, konzultantská činnost v oblasti náboru a výběru zaměstnanců a jejich osobnostní testování.
Lektorka v komunikačních dovednostech - kurzy komunikace, týmové spolupráce, hodnotící pohovory a podávání zpětné vazby, time management, kurzy prezentačních dovedností, motivace, řešení konfliktů a partnerské komunikace, školení obchodních a manažerských dovedností, argumentace a vyjednávání.