Konference GO 50 GO - 2015

Skládejme smíšené týmy - téma konference

Ve čtvrtek 22. října jsme uspořádali druhou konferenci projektu GO 50 GO opět, stejně jako v loňském roce, v Podolské vodárně. Přišli personalisté i padesátníci, kteří hledají uplatnění na trhu práce.

Sdílejte s námi atmosféru i informace, které na konferenci zazněy – prohlédněte si z průběhu akce fotky ve Fotogalerii níže na této stránce a videa ve Videogalerii na YouTube.

Témata konference byla čtyři: Proč mají smíšené týmy význam, synergický efekt různých postojů při řešení úkolů, zkušenosti z firem a příběhy účastníků loňské konference, kteří si díky projektu GO 50 GO práci našli.

Zcela jasně zaznělo od všech mluvčích, že smíšené týmy složené z mladých a starších pracovníků, stejně tak mužů a žen, jsou pro každou firmu nezbytné, pokud chce prosperovat a dosahovat výrazných úspěchů.
Multigenerační pracovní týmy přirozeně inspirují k inovacím, vytváří kreativní prostředí a zajímavější firemní kulturu. Smíšené týmy vynikají emoční stabilitou, je přirozené předávat si znalosti a zkušenosti.


Přesně tak je tomu například ve společnosti Veolia a.s., o níž hovořil Ing. Petr Slezák. Připomněl také to, že náš projekt by se mohl v nejbližších letech nazývat spíš GO 60 GO, protože padesátníci si svoje zaměstnání dřív nebo později nacházejí, a šedesátníků, kteří ještě budou chtít pracovat, bude přibývat.
Svoje příběhy spojené s projektem GO 50 GO, díky němuž si svého zaměstnavatele našli, představili p. Miroslav Kovařík, který pracuje ve společnosti Pioneer Investments a p. Helena Horálková, která pracuje v personální agentuře Fala.


O důležitosti integrity v pracovním prostředí hovořil doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., vedoucí klinický psycholog z Národního ústavu duševního zdraví a Tereza Mejzlíková, MA, výzkumný a vývojový pracovník ústavu. Ze společnosti LMC se představil p. Zdeněk Němec, který hovořil o současném stavu pracovního trhu. Oproti loňskému roku se výrazně změnil ve prospěch starších lidí, kteří práci hledají. Představil i velký inovační krok portálu Jobs.cz, který spočívá v tom, že už nedělí nabídky práce podle věku. Fakt současné změně pracovního trhu potvrdil i Ing. Jiří Vaňásek, ředitel Odboru trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Ing.Tomáš Kada a Jiří Kuželka z brněnské společnosti Omnes Products, která na konferenci připravovala skvělou kávu a zákusky, hovořili o tom, jak spolupráce mladých a starších vede k úspěchu společnosti na poli zdravých potravin. Pracuje tady divize mladých a divize aktivních seniorů, a neměnili by.

Předseda představenstva Asociace malých a středních firem doc. Karel Havlíček potvrdil na konkrétních příkladech svých zaměstnanců, že vyváženost pracovních týmů skutečně souvisí s výkonností firmy.

Závěr dopoledního bloku patřil ženám, nejdříve Rostya Gordon Smith, která jako personalista pracovala v mnoha zemích světa. Nyní žije v České republice. Založila tady společnost Minerva, která cílí na ženy, jejich sebevědomí, vzdělání, uplatnění na trhu práce. Jiné planety, stejný vesmír, to bylo téma pro Zuzanu Dudákovou, ředitelku občanského sdružení Náruč a Janu Hrdou. Hovořily o výhodách zaměstnávání profesionálů v neziskové sféře.

Po výborném obědě, který pro nás připravila Náruč, a prohlídce vodárenského muzea, následoval odpolední blok, který vedl Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti  LMC a Helena Horálková z Agentury Fala. Panelové diskuse na téma Co vy mladí, co vy starší, se zúčastnily mladé personalistky a starší dámy, které svoje uplatnění na trhu práce hledají.

Slyšeli jsme různé pohledy a očekávání, a to jak zástupců mladší generace personalistů a uchazečů o zaměstnání z věkové kategorie nad padesát let. Bezesporu velmi poučná zjištění.

Na závěr konference GO 50 GO jsme zařadili téma Poznáme se při rozhovoru. V menších skupinách probíhaly reálné pohovory firemních personalistů a uchazečů o práci nad reálnými životopisy. Každý účastník si vyzkoušel několik pohovorů u personalistů z různých společností a různé věkové kategorie.

 

                                                                                             Táňa Pikartová

Videogalerie

Videozáznam z konference si můžete prohlédnout na YouTube zde.

Fotogalerie