Tisková konference Projektu GO 50 GO, 13. října 2015

Na tiskové konferenci na téma Smíšené pracovní týmy, diverzita přináší výsledky, hovořili na toto téma p. ing. Vendula Klučková ze společnosti Pioneer Investments, p. ing. Lada Vávrová z personální agentury Fala, p. Karel Havlíček z Asociace malých a středních firem, p. Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC a pánové Jiří Kuželka a Tomáš Kada z brněnské společnosti Omnes Products.

Všichni se obšírně věnovali tématu a na příkladech ukázali, jak jsou smíšené týmy pro firmy nepostradatalené, jaké výhody přinášejí. Například ve společnosti Omnes Products společně pracují dva týmy – mladých a aktivních seniorů, v jedné z firem p. Karla Havlíčka zase sedmdesátník dokáže domluvit obchod výrazné hodnoty. Dalšími příklady mohou být lidé, kteří s námi před rokem začínali, více než deset z nich si už svého personalistu našlo a práci mají.

„Mnozí lidé tráví v práci s kolegy více času, než se svými blízkými. Zachování určité rovnováhy v týmu je proto více než důležité nejen z hlediska efektivity práce, ale také z pohledu celkové pracovní atmosféry a spokojenosti zaměstnanců.  V týmu, kde jsou zastoupeny různé věkové skupiny, se mladší mohou úspěšně učit od starších a naopak. Členové smíšeného týmu a samozřejmě i zaměstnavatel mají mimo jiné možnost těžit ze zkušeností a výhod, které plynou z různého období vývoje v lidském životě. Zároveň je, myslím, potřeba zbavit se určitých předsudků, které v některých oborech stále panují ohledně pohlaví. Vždyť kde je psáno, že dobrý ajťák nemůže být zralá žena, nebo že mladý muž se nehodí pro klientský servis? Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že v naší společnosti to funguje na výbornou,“ říká Ing. Vendulka Klučková, místopředsedkyně představenstva společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Tisková konference se uskutečnila na podporu konference GO 50 GO, která proběhne v Podolské vodárně 22. října od 9h. Setkají se na ní zaměstnavatelé, personalisté z řady významných společností a firem a aktivní uchazeči o práci, a to jak ze skupiny 50plus, tak také studenti.

Odpolední program se bude věnovat workshopu a panelové diskusi.

 

Cílem konference je poukázat na výhody smíšených, multigeneračních pracovních týmů

°Skládejme smíšené týmy. Nejen proto, abychom pomohli lidem nad padesát, nebo absolventům, ale abychom pomohli svojí firmě…

°Respektujme jinakost, rozdíly, různé možnosti a předpoklady. Naučme se je využívat ku prospěchu svojí firmy, zaměstnavatele, celé společnosti.

°Multigenerační pracovní týmy přirozeně inspirují k inovacím, vytváří kreativní prostředí a zajímavější firemní kulturu. Zajistí tak společnosti více klientů, větší obraty a zisk.

°Smíšené týmy vynikají emoční stabilitou. Schopností přirozeně předávat znalosti a zkušenosti. Srozumitelnou a čitelnou pracovní historií.


15% ze vstupného na Konferenci GO 50 GO v Podolské vodárně věnujeme neziskové organizaci Náruč.

 

                                                                                   Táňa Pikartová

Fotografie