Proč otevíráme téma 50+?

Protože je to téma zralé na celospolečenskou diskusi.

Protože demografický vývoj je nezvratný. Kolem roku 2050 by zhruba třetinu populace ČR měli tvořit lidé nad 60 let. Pokračuje zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Zaměstnanci budou do budoucna stárnout, bude se prodlužovat jejich setrvání na trhu práce.

Protože se na českém personálním trhu setkáváme  s předsudky a skrytou diskriminací. Oproti vyspělému světu nevyužívá dostatečně znalosti, zkušenosti a další přednosti generace 50+. Nepracuje se synergickým efektem smíšených týmů.

Protože zaměstnavatelé by měli začít s tímto trendem počítat a připravovat své plány a firemní procesy na tuto projekci. Měli by se naučit plně využívat odborný a zkušenostní potenciál této věkové skupiny. Odstranit deformace jednogeneračních týmů a začít plně využívat výhody smíšených týmů, standardních ve vyspělých ekonomikách. Začít pracovat s možnostmi flexi úvazků, projektového zaměstnávání apod.

Protože i zaměstnanci musí na výhled delšího setrvání v pracovním procesu reagovat. Plánovat dlouhodobě svoji kariéru i s ohledem na limity vyššího věku. Neustále se vzdělávat a otvírat novým věcem. Nevzdalovat se mladé generaci. Pečovat o svůj zdravotní i mentální stav.

Významná je role státu, jeho aktivní politika zaměstnanosti i určitá vzdělávací funkce.

Chceme vytvořit platformu pro tuto diskusi a začít sbližovat všechny zúčastněné strany. Budeme společně bourat zbytečné předsudky a antagonismy.