Feedback na workshopy

Co udělat, aby mě vybrali na pracovní pohovor - Dana Lomová (18.5.2015)

Dana (lektorka):
Po ukončení workshopu u všech účastníků ocenila jejich otevřenost i snahu zlepšit své šance na pracovním trhu a všem mailem zaslala shrnutí nejdůležitějších rad "Co udělat, aby mě pozvali na pracovní pohovor".

Viera:
Co udělat? Zbavit HR v Praze předsudků před ženskou z Mostu, která chce práci v Praze.

Josef:
Rady, zkušenosti a postřehy jsou pro mě velmi užitečné a pomohly mi získat sebedůvěru a jistotu při budoucích pracovních pohovorech.

Jirka:
Skvělý workshop vedený personalistkou. Dozvěděl jsem se to, co jsem nikdy nevěděl a vědět chtěl: jak se na nás dívají a jak nás posuzují personalisté. To vám normálně nikdo neřekne.

Hanka:
Velmi užitečný workshop. Byl dostatečný prostor pro práci lektorky/personalistky s každým z nás i s našimi předem vypracovanými CV. Získali jsme cenné rady a hlavně názor na naše CV „z druhé strany“, tedy ze strany personalisty.

 

Sebepoznání a Typologie osobnosti - Helena Horálková (13.5.2015)

Souhrn Helena(lektorka):
13.května proběhl seminář v rámci projektu GO50GO na téma sebepoznání a komunikace na základě typologie osobnosti. Zúčastnilo se 7 zájemců a bylo velmi zajímavé diskutovat věci teoretické spolu s konkrétními dotazy, které se nás týkají. Rekapitulace tématu komunikace, základní pravidla komunikace a názorné příklady v podobě řešení krátkých úkolů pomohly k pojmenování některých situací, do kterých se může dostat nejen žadatel o práci. Další zadaný úkol byl zaměřen na rozdělení rolí a komunikace v rámci plnění spoleečného úkolu a účastníci hned dostali zpětnou vazbu, co mohou využít do budoucna. Druhý velký blok se týkal typologie  samotné - všichni si udělali krátký test, na kterém mohli rozpoznat svůj přirozený styl chování a komunikace a k čemu směřuje, pokud máme na druhé straně člověka typově odlišného. I pro mě samotnou byl seminář velmi zajímavý - dotazy, zapojování se do diskuse, ale i ochota naslouchat a zájem spolupracovat to byly pozitivními znaky, které celý seminář prostupovaly. Opět další potvrzení, že lidé kolem 50 jsou lidé přemýšliví, ochotní předat své zkušenosti, mají pokoru, ale mají také důvod být na co hrdí. Jsem přesvědčená, že pokračování by mohlo být zajímavé nejen pro ty, kteří toto odpoledne s námi strávili.

Věra (účastnice):
CO NOVÉHO MI SEMINÁŘ PŘINESL:
                * jak moc jsou důležité gesta a hlas
                * že komunikace probíhá v linii Zájem - Respekt - Řešení
                * že v komunikaci platí vždy 3 základní pravidla
                * že jenom 10% informace od A se uchová v hlavě B
                * že máme vždy odpovídat na to, na co jsme tázáni – přímo a bez vytáček
                * že máme dát pozor na omluvy
CO JSEM SI ODNESLA:
                * jak umět zaujmout při komunikaci
                * proč je dobré kontrolovat svá gesta a hlas
                * proč mít kladný vztah k jinakosti a ocenit ji
                * proč je dobré mluvit věcně a otevřeně
                * proč je dobré při pohovoru zbavit se asociací
                * proč mám zapomenout na očekávání - vždy brzdí komunikaci
                * proč máme mluvit otevřeně a věcně
                * jak se naučit se kontrolovat svá gesta při pohovoru
CO MI CHYBĚLO, NÁMĚTY DO BUDOUCNA:
                * chybělo mi víc času - 3 hodiny byly málo, těším se na pokračování semináře.

Jana (účastnice):
Seminář paní Heleny Horálkové byl výborný. Pro mě byl přínosný hlavně pro mou sebereflexi. Tzn. ve vztahu k práci, k lidem sama k sobě.

 

Umění sebeprezentace při pracovním pohovoru - Michal Slezák (27.4.2015)

Věra (účastnice):
Včerejší workshop s panem Slezákem byl pro mne vynikající. Bavila jsem se. Pan Slezák mne přinutil přemýšlet o sobě úplně jinak. Dalo to práci, ale stálo to za to!
1. Co mi přinesl: naučil mne přípravě na pohovor (Mamut/Oštěp); vychloubat se svými dosavadními úspěchy; vyprávět můj životopis jako poutavý Příběh, mít v zásobě několik Příběhů - dle konkrétní pozice, o kterou se ucházím, položit správnou otázku, např.: "Stačí Vám to takto?"
2. V čem mne obohatil: návod jak se prezentovat poutavě a zajímavě (Strom); strukturovat sebeprezentaci u pohovoru (Problém-Řešení-Výsledek-Otázka)
3. Pocity: energie, radost, štěstí

Michal (lektor):
...jako lektor se celkem často ocitám ve skupině účastníků školení, kteří se navzájem znají málo nebo případně neznají vůbec.
Vždy se ptám na jejich očekávání, ale zároveň sdělím očekávání své. Rád se totiž nechám inspirovat jejich pohledem na probíranou problematiku, jejich zkušenostmi i názory. WS GO50GO nebyl v tomto případě výjimkou. Poznal jsem zajímavé lidi, osobnosti, lidské osudy. A co mě nejvíce inspirovalo tentokrát? Ochota lidí v nelehké životní situaci pracovat na změně postoje, ochota připustit si, že zažité stereotypy nepovedou ke změně vnímání - jak nás vidí okolí, ochota začít změnu u sebe, i když výsledek není vůbec předem jistý. Ale není to přeci vždy jen o výsledku.
Každý sportovec zná ten pocit, když se celý rok připravuje na mistrovství světa a pak skončí druhý a ... stejně maká dál.
Když se ještě zlepším, určitě to na příštím mistrovství vyjde. A každá soutěž o pracovní místo je přeci takové malé mistrovství....

Souhrn:
Výše uvedený workshop proběhl, dle názoru zúčastněných členů Klubu GO50GO, v přátelské a pozitivní atmosféře. V průběhu společné práce na seberozvoji a sebeprodeji se zúčastnění obohatili o postupy jak se efektivně připravit na pohovor, vychloubat se svými dosavadními úspěchy, přizpůsobovat se konkrétní situaci a jak se prezentovat poutavě a zajímavě. Hlavně podívat se na celou věc z jiného úhlu pohledu. Lektor vkládal do práce své vlastní životní zkušenosti, což vnášelo do workshopu pozitivní energii a zcela uvolnilo atmosféru. Ze zpětné vazby zúčastněných vyplynul jednoznačný závěr. Pan Michal Slezák byl a je velkým přínosem pro další práci všech příznivců projektu GO50GO.

 

Já a moje práce - Aleš Michálek (5.6.2015)

Souhrn:
Další z proběhlých workshopů, který probíhal v přátelské atmosféře. Lektor pracoval se zúčastněnými pomocí metody "RODINNÝCH KONSTALACÍ". V úvodu pan Aleš Michálek vysvětlil princip metody a jak budeme pracovat.
Bylo nastoleno několik oblastí a přítomní se aktivně zapojovali do práce na stanovených tématech. Po každém ukončení nastoleného tématu probíhalo skupinové vyhodnocení. Z vyjádření zúčastněných členů Klubu GO50GO je více jak zřejmé, že i tento workshop měl velký úspěch. Pro většinu z nás bylo velké překvapení, jak hluboce může tato metoda zasahovat do řešení problémů našeho života a co se pomocí ní dá řešit. Lektor pan Aleš Michálek vedl celý workshop s velkou mírou profesionality.