10 důvodů proč přijít na konferenci GO 50 GO

  1. Vyslechněte si zajímavé názory, zkušenosti a poznatky našich přednášejících. Např. pana prof. Pavla Pafka, ing. Rostislava Benáka, ing. Zdeňka Němce.
  2. Seznamte se stanoviskem státní správy prostřednictvím paní ministryně Michaely Marksové Tominové, MPSV.
  3. Využijte možnosti vyměnit si během workshopu názory s ostatními účastníky personálního trhu a studenty. Poznejte jejich postoje a stanoviska.
  4. Podílejte se společně s námi na změně atmosféry a bourání předsudků při hledání zaměstnání uchazečů této věkové kategorie.
  5. Dejte najevo svůj společensky odpovědný postoj v personální problematice.
  6. Využijte prostor k networkingu se zajímavými lidmi.
  7. Poznejte tým aktivních padesátníků a šedesátníků, kteří se rozhodli situaci kolem náboru 50+ začít pomalu měnit.
  8. Podpořte další fungování projektu GO 5O GO nákupem vstupenky. Umožníte tak fungování vzdělávacích workshopů, personálního poradenství a klubové činnosti pro uchazeče 50+.
  9. Prohlédněte si zajímavé prostory vodárny, Muzea pražského vodárenství a vyhlídkové terasy Engelovy budovy.
  10. Přijměte naše pozvání oběd.