Akademie GO 50 GO

Workshopy jsou určeny pro členy Klubu GO 50 GO a jejich cílem je získání nebo procvičení dovedností, které budou frekventantům nápomocny při získávání zaměstnání.
Máte-li chuť zapojit se dobrovolnicky jako lektor nějakého vzdělávacího workshopu, kontaktujte nás. Rádi nabídku kurzů rozšíříme.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Excel 2013 CZ pro začátečníky

Popis kurzu:
Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří s programem Excel dosud vůbec nepracovali nebo jen velmi málo a chtějí si základy práce s Excelem utřídit.
Dozvíte se o vlastnostech a možnostech Excelu. Naučíte se ovládat Excel, vytvářet a formátovat tabulky, provádět jednoduché výpočty pomocí vzorců a funkcí. Ovládnete základy vizualizace dat pomocí grafů a naučíte se tabulky a grafy tisknout.

Lektor: Jiří Janda

Požadované vstupní znalosti: základní ovládání PC

Rozsah výuky: 1 den

Termín: kurz proběhl 30.1.2015, 9:00 - 16:00 hod. Nový termín bude vypsán, jakmile se přihlásí alespoň 8 zájemců..
                Pokud máte o kurz zájem, napište mailem na adresu: janda@go50go.cz

Místo výuky: prostory firmy Computer Help, Blanická 16, Praha 2 - Vinohrady

Cena kurzu: 400 Kč

Přihlášky na kurz: emailem na adresu: janda@go50go.cz , v mailu uveďte: Název a Termín kurzu na který se hlásíte, Jméno, Příjmení, Email, Telefon.

Počet účastníků: max. 12. Prvních 12 účastníků, kteří se přihlásí a zaplatí kurzovné. Informace o platbě kurzovného pošleme mailem v odpovědi na vaši přihlášku.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Excel 2013 CZ pro pokročilé

Popis kurzu:
Kurz navazuje na kurz „Excel 2013 CZ pro začátečníky“. Je určen pro středně pokročilé uživatele, kteří si chtějí rozšířit znalosti a vědomosti o Excelu a práci s ním.
Naučíte se pokročilé techniky formátování (vlastní formát, podmíněný formát), výpočty pomocí pokročilých funkcí (logické, textové, kalendářní, matematické funkce). Seznámíte se s dalšími funkcemi Excelu a naučíte se je efektivně používat. Osvojíte si práci se soubory s velkým množstvím dat pomocí pokročilého filtrování, kontroly správnosti dat. Naučíte se provádět analýzu dat pomocí Kontingenčních tabulek a její vizualizaci pomocí Kontingenčních grafů.

Lektor: Jiří Janda

Požadované vstupní znalosti: na úrovni absolvování kurzu „Excel 2013 CZ pro začátečníky“

Rozsah výuky: 2 dny

Termín: kurz proběhl 6.2.2015+13.2.2015, 9:00 - 16:00 hod. Nový termín bude vypsán, jakmile se přihlásí alespoň 8 zájemců.
                Pokud máte o kurz zájem, napište mailem na adresu: janda@go50go.cz

Místo výuky: prostory firmy Computer Help, Blanická 16, Praha 2 - Vinohrady

Cena kurzu: 700 Kč

Přihlášky na kurz: emailem na adresu: janda@go50go.cz , v mailu uveďte: Název a Termín kurzu na který se hlásíte, Jméno, Příjmení, Email, Telefon.

Počet účastníků: max. 12. Prvních 12 účastníků, kteří se přihlásí a zaplatí kurzovné. Informace o platbě kurzovného pošleme mailem v odpovědi na vaši přihlášku.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Tréninkový kemp: Hledání práce na plný úvazek

Popis kurzu:
Ukážeme vám jak si opravdu najít praci a ne o tom jen snít nebo hledat důvody proč to nejdee.

Co získáte:
- Poznáte své silné stránky
- Pochopíte co vede k získání práce a co je mlácením prázdné slámy
 -Zjistíte jaký druh problémů dokážete budoucímu zaměstnavateli pomoci vyřešit
- Naučíte se jak tyto zaměstnavatele najít
- Najdete si svůj způsob jak se k nim dostat a oslovit je
- Vyzkoušíte si co je to hledat práci "na plný úvazek"

Lektor: Arnošt Štěpánek

Rozsah výuky: cca 1,5 týdne

Program, termíny a místa výuky:
Termín dalšího běhu není v současnosti stanoven, plánujeme na podzim 2015.
Program:
- čtvrtek - Úvodní workshop, místo: Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8
- pondělí  až další pondělí  - Individuǎlní a skupinová práce (počítejte s 8 hodinami práce denně) s denní supervizi (skype, mail), místo: každý doma
- úterý  - Závěrečný workshop, místo: Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Cena kurzu: 1.500 Kč s garanci vracení 100% ceny v případě vaši nespokojenosti po úvodním workshopu

Přihlášky na kurz: pokud máte o kurz zájeme napište mail na adresu: info@go50go.cz , v mailu uveďte: název kurzu, jméno, email, telefon.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Já a moje práce

Popis kurzu:
Workshop bude probíhat formou jednoduchých cvičení s využitím techniky systemických konstelací. Při těchto cvičeních budete mít unikátní možnost prožít různé modelové situace týkající se vaší bývalé práce, práce, kterou hledáte, i práce, po které možná ve skutečnosti toužíte, aniž si to zcela uvědomujete.

Co získáte:
Získáte nový a leckdy velmi překvapivý pohled na to, co pro vás znamená práce a co vám brání v získání nové práce. Možná také zjistíte, že ve skutečnosti chcete úplně jinou práci, než kterou právě hledáte, a otevřou se před vámi zcela nové obzory a možnosti.

Lektor: Aleš Michálek

Rozsah výuky: 3 hodiny

Termín:  kurz proběhl 5.6.2015. Další termín není momentálně stanoven.
                Pokud máte o kurz zájeme napište mail na adresu: info@go50go.cz , v mailu uveďte: název kurzu, jméno, email, telefon

Místo výuky: Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Cena kurzu: 300 Kč

____________________________________________________________________________________________________________________________

Co udělat, aby mě vybrali na pracovní pohovor

Popis kurzu:
Co dělat, aby mě vůbec pozvali na pohovor? Jak oslovit náborového pracovníka? Jak na životopis a motivační dopis, abych měl větší šanci na úspěch? Co dělat, abych zamaskoval mezery v životopise? Koho co zaujme - pohled personalistů a konzultantů v personálních agenturách.

Co získáte: užitečné informace a tipy, co a jak to udělat, abychom byli vybráni na osobní pohovor

Lektorky: Lada Vávrová, Dana Lomová

Rozsah výuky: 3 hodiny

Termíny: kurz proběhl 18.5.2015, 16:00 - 19:00 hod. Další termín není momentálně stanoven.

Místo výuky: Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Cena kurzu: 200 Kč

Máte-li zájem o kurz, kontaktujte paní Danu Lomovou, lomova@fala.cz, v mailu uveďte: Název a Termín kurzu na který se hlásíte, Jméno, Příjmení, Email, Telefon.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Sebepoznání a Typologie osobnosti

Popis kurzu:

Najít své zdravé sebevědomí, je důležité, aby člověk mohl partnersky komunikovat jak při hledání zaměstnání, tak v osobním životě. A poznáním svých vnitřních schopností, nalezení odvahy a síly, zkoušet analyzovat situace, prostředí i lidi kolem pomáhá v poznání sebe sama.

Co získáte: Odpovědi na otázky typu:

Lektor: Helena Horálková

Rozsah výuky: 3 hodiny

Termíny: kurz proběhl 13.5.2015. Další termín není momentálně stanoven.

Místo výuky:  Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Cena kurzu: 200,- Kč

Máte-li zájem o kurz, kontaktujte: mailem na: helena.ha@seznam.cz

____________________________________________________________________________________________________________________________

Umění sebeprezentace při pracovním pohovoru

Popis kurzu:
Jak zaujmout u pracovního pohovoru aneb sebeprodej.

Co získáte: sebejistotu a schopnost zaujmout zaměstnavatele na pracovním rozhovoru.

Lektor: Michal Slezák

Rozsah výuky: 3 hodiny

Termíny:  kurz proběhl 27.4.2015. Další termín není momentálně stanoven.

Místo výuky:  Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Cena kurzu: 200,- Kč

Máte-li zájem o kurz, kontaktujte: mailem na: info@go50go.cz, v mailu uveďte své jméno, telefon a mail.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Připravte si svůj profil na LinkedIn

Popis kurzu:
LinkedIn je celosvětově největší pracovní síť na internetu. Kurz je úvodem do služeb LinkedIn pro začátečníky, dozvíte se, v čem vám LinkedIn může pomoci.

Kurz je zpracován jako e-learningový, první částí bude setkání u jednoho stolu (úvodní tutoriál). V jeho průběhu se naučíte vytváření profilu na LinkedIn a seznámíte se se službami, které nabízí neplacená verze (hledání pracovních nabídek a odpovídání na ně, monitorování firem, vytváření sítě přátel a získávání referencí ke svým znalostem a dovednostem a dalších). Naučíte se práci v prostředí e-learningu.

Druhá část kurzu bude tutorem podporovaná distanční výuka, během níž budou on-line dostupné studijní opory a bude zajištěna podpora tutora. Současně bude zajištěna podpora "z druhé strany", vaše vytvořené profily si projde profesionální personalistka a poradí vám, jak se vyvarovat chyb.

Co získáte: profil na LinkedIn a naučíte se základy, jak s tím pracovat

Lektor: Rudolf Rak

Rozsah výuky: Úvodní tutoriál 3 hodiny, podmínkou účasti je použití vlastního notebooku. Distanční výuka 2 týdny.

Termín: zahájení výuky (úvodního tutoriálu): termín není v současné době stanoven.

Místo výuky: Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Kapacita kurzu: je 6 osob pro jeden běh.

Přihlášky: Pokud o kurz máte zájem, kontaktujte Rudolfa Raka, e-mail RudRak@post.cz

Cena kurzu: 200 Kč

____________________________________________________________________________________________________________________________

Chci vědět, v čem jsem silný

Popis kurzu:
Při hledání práce je velmi důležité se naučit více využívat své silné stránky. V rámci kurzu pojmenujeme naše schopnosti a dovednosti a odhalíme, které jsou pro nás klíčové. Ukážeme si, jak je co nejlépe využít.

Co získáte: odhalíte vaše silné stránky v profesní i osobní sféře a odnesete si seznam vašich kvalit

Rozsah výuky: 3 hodiny

Termíny a místo výuky: termín bude upřesněn, Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Cena kurzu: 200 Kč

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jak se připravit na pracovní pohovor

Popis kurzu:
Byli jste vybráni na pracovní pohovor. Chcete se na něj pořádně připravit a zvládnout odpovědi na dotazy, které mohou zaznít. Jak na to, abychom byli úspěšní? Užitečné informace a tipy personalistů a konzultantů personální agentury a diskuse ve skupině.

Co získáte: právě ty užitečné informace a tipy, co udělat před samotným pohovorem a jak zvýšit šance na úspěch a oslovit potenciálního zaměstnavatele.

Rozsah výuky: 3 hodiny

Termíny a místo výuky: termín bude upřesněn, Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Cena kurzu: 200 Kč

Máte-li zájem o kurz, kontaktujte paní Ladu Vávrovou, vavrova@go50go.cz

____________________________________________________________________________________________________________________________

Připravte si svůj akční plán

Popis kurzu:
Při hledání práce je důležité počítat s tím, že je to dlouhodobý proces. K tomu, abychom na to byli připraveni a uměli si s tím poradit, nám může pomoct akční plán. Pomocí kreativních technik budete mít možnost nastavit si své cíle a pojmenovat konkrétní kroky, které k nim povedou.

Co získáte: akční plán s konkrétními kroky sestavený přímo pro vaše cíle

Rozsah výuky: 3 hodiny

Termíny a místo výuky: termín bude upřesněn, Agentura Fala s.r.o., Vítkova 23, Praha 8

Cena kurzu: 200 Kč